PUGNOZEN: LA MENTE VIENE PRIMA DEL PUGNO - ACCADEMIA ARTI ORIENTALI ASD

TAI CHI CHUAN

1° Forma - Tai Chi Chuan Ti I Lu

CHING LI = SALUTO

CHING LI = SALUTO

CHING LI = SALUTO

CH'I SHI = INIZIO

CH'I SHI = INIZIO

LAN CH'UEH WEI YU SHIH

LAN CH'UEH WEI TSO SHIH

LAN CH'UEH WEI P'ENG

LAN CH'UEH WEI LU

LAN CH'UEH WEI CHI

LAN CH'UEH WEI AN

LAN CH'UEH WEI AN

LAN CH'UEH WEI CHI

LAN CH'UEH WEI CH'IN NA

LAN CH'UEH WEI TAN PIEN

T'I SHOU SHANG SHOU

LU

CHOU K'AO

HAI TI CHEN

PAI HO LIANG CH'HI

LOU HSI YAO PU

SHOU HUI P'I P'A

LOU HSI YAO PU

LOU HSI YAO PU

SHANG PU PAN LAN CH'UI

SHANG PU PAN LAN CH'UI

JU FENG SHIH PI

JU FENG SHIH PI

HE T'AI CHI

HE T'AI CHI

 

 

CHING LI = SALUTO

 

 

top