PUGNOZEN: LA MENTE VIENE PRIMA DEL PUGNO - ACCADEMIA ARTI ORIENTALI ASD

PROGRAMMA D'ESAME KOBUDO

Cintura Bianca e Rossa

6° Kyu per 5° Kyu

 1. BO KIHON DOSA DAI ICHI
 2. BO KIHON DOSA DAI ICHI BUNKAI
 3. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI
 4. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI BUNKAI
 5. BO KISO KUMITE DAI ICH
kobudo

5° Kyu per 4° Kyu

 1. BO KIHON DOSA DAI NI
 2. BO KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 3. BO SHOREI NO KATA DAI ICHI
 4. TONFA KIHON DOSA DAI ICHI
 5. TONFA KIHON DOSA DAI ICHI BUNKAI
 6. TONFA SHOREI NO KATA DAI ICHI
 7. TONFA KISO KUMITE DAI ICHI
kobudo

4° Kyu per 3° Kyu

 1. BO KIHON DOSA DAI NI
 2. BO KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 3. BO SHOREI NO KATA DAI NI
 4. BO SHOREI NO KATA DAI NI BUNKAI
 5. BO KISO KUMITE DAI NI
 6. TONFA KIHON DOSA DAI NI
 7. TONFA KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 8. SHIAI KUMITE (BO-BO)
kobudo

3° Kyu per 2° Kyu

 1. TONFA SHOREI NO KATA DAI NI
 2. TONFA SHOREI NO KATA DAI NI BUNKAI
 3. SAI KIHON DOSA DAI ICHI
 4. SAI KIHON DOSA DAI ICHI BUNKAI
 5. SAI SHOREI NO KATA DAI ICHI
 6. SAI SHOREI NO KATA DAI ICHI BUNKAI
 7. SAI KISO KUMITE DAI ICHI
 8. SHIAI KUMITE (BO-TONFA)
kobudo

2° Kyu per 1° Kyu

 1. BO SHOREI NO KATA DAI SAN
 2. BO SHOREI NO KATA DAI SAN BUNKAI
 3. SAI KIHON DOSA DAI NI
 4. SAI KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 5. SAI SHOREI NO KATA DAI NI
 6. SAI SHOREI NO KATA DAI NI BUNKAI
 7. NUNCHAKU KIHON DOSA DAI ICHI
 8. NUNCHAKU KIHON DOSA DAI ICHI BUNKAI
 9. SHIAI KUMITE (BO-SAI)
kobudo

1° Kyu per Shodan

(1 anno o più)

 1. BO KORYU KATA CHOUN NO KUN
 2. BO KISO KUMITE DAI SAN
 3. TONFA SHOREI NO KATA DAI SAN
 4. TONFA SHOREI NO KATA DAI SAN BUNKAI
 5. TONFA KISO KUMITE DAI NI
 6. NUNCHAKU KIHON DOSA DAI NI
 7. NUNCHAKU KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 8. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI ICHI
 9. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI ICHI BUNKAI
 10. SHIAI KUMITE (BO-NUNCHAKU)
 11. REVISIONE DA 6° KYU A 2° KYU
kobudo

Tipologia Attrezzi

kobudo

Bo

kobudo

Tonfa

kobudo

Sai

kobudo

Nunchaku

Cintura Nera

SHO DAN per NI DAN 2 anni o più
 1. SHUSHI NO KUN
 2. BO JISSEN KUMITE
 3. GIMA NO TONFA
 4. SAI SHOREI NO KATA DAI SAN
 5. SAI KISO KUMITE DAI NI
 6. NUNCHASKU SHOREI NO KATA DAI NI
 7. KAMA KIHON DOSA DAI ICHI
 8. KAMA KIHON DOSA DAI ICHI BUNKAI
 9. KAMA SHOREI NO KATA DAI ICH
 10. SHIAI KUMITE
kobudo
NI DAN per SAN DAN 3 anni o più
 1. SAKUGAWA NO KUN
 2. TSUKEN AKANCHU NU EIKUDI
 3. KUBO NO SAI
 4. SAI BUNKAI KUMITE
 5. NUNCHAKU SHOREI NO KATA DAI SAN
 6. NUNCHAKU KISO KUMITE DAI ICH
 7. KAMA KIHON DOSA DAI NI
 8. KAMA KIHON DOSA DAI NI BUNKAI
 9. KAMA SHOREI NO KATA DAI NI
 10. KAMA KISO KUMITE DAI ICH
 11. SHIAI KUMITE
kobudo
SAN DAN per YON DAN 3 anni o più
 1. SUEYOSHI NO KUN
 2. TOYAMA NO NUNCHAKU
 3. TEKKO JYUTSU
 4. TONFA JISSEN KUMITE
 5. KAMA SHOREI NO KATA DAI SAN
 6. KAMA KISO KUMITE DAI NI
 7. NUNCHAKU KISO KUMITE DAI NI
 8. SHIAI KUMITE
kobudo
YON DAN per GO DAN 4 anni o più
 1. JIGEN NO NUNTI
 2. KANEGAWA NO TIMBEI
 3. CHATAN CHIBARU NO KAMA
 4. HAMAHIGA NO TONFA
 5. SAI JISSEN KUMITE
 6. NUNCHAKU JISSEN KUMITE
 7. NUNCHAKU BUNKAI KUMITE
 8. KAMA BUNKAI KUMITE
kobudo
GO DAN per ROKU DAN 5 anni o più
 1. CHATAN YARA NO SAI
 2. NUNTI BO
 3. TECCHU (lo crea l'allievo)
 4. SANSETSUKON
 5. SURUNCHIN
 6. GIMA NO TONFA BUNKAI KUMITE
 7. CHOUN NO KUN BUNKAI KUMITE
 8. KAMA JISSEN KUMITE
kobudo
ROKU DAN per NANA DAN 6 anni o più REVISIONE DEL PROGRAMMA DA 6 KYU A ROKU DAN kobudo

Tipologia Attrezzi

kobudo

Kama

kobudo

Eiku

kobudo

Tekko

kobudo

Nunti

kobudo

Timbei

kobudo

Nunti-bo

kobudo

Teccu

kobudo

Sansetkuton

kobudo

Surunchin

top